E T A L U X – Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky
Turecká 36, 940 01 Nové Zámky 1
Združenie ETALUX zabezpečuje zhromažďovanie, zber, odvoz a zhodnotenie elektroodpadu kategórie č.5 – svietidlá a svetelné zdroje.

ste náš   [CNW:Counter]   návštevník.

Združenie ETALUX ako kolektívna organizácia pre nakladanie s elektroodpadom je registrované v registri kolektívnych organizácií Ministerstva životného prostredia SR pod číslom KOVEZ 04.
Združenie účinne spolupôsobí príslušnými orgánmi pri tvorbe legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, spolupracuje pri uzatváraní dohôd so špecializovanými spoločnosťami - v záujme lepšieho riadenia zberu odpadu v rámci SR. Koordinuje komunikáciu s príslušnými orgánmi štátnej správy, pripravuje a spolupôsobí pri osvetových aktivitách na úseku nakladania s odpadmi, pripravuje a spolupôsobí pri organizovaní kurzov, školení, seminárov a konferencií.
Združenie ETALUX je otvoreným združením, to znamená, že každý výrobca alebo dovozca svetelnej techniky, ktorý ako prvý umiestňuje na trhu SR výrobky spadajúce pod dikciu prv vymenovaných zákonov, sa môže stať jeho členom.
 Informácie o aktuálnom dianí v oblasti nakladania s elektroodpadom a legislatívnych zmenách nájdete TU...

 Koordinačné centrum zberu elektroodpadu

 

Gynekologická ambulanciahttp://www.gyndanys.sk/

Fitnes Ladylandhttp://www.ladyland.sk/