ETALUX je otvorené združenie, čo znamená, že každý výrobca alebo dovozca zariadení na osvetlenie, ktoré je prvé miesto na slovenskom trhu výrobky, ktoré patria pod diction vyššie uvedených zákonov, sa môže stať členom ETALUX zabezpečuje zhromažďovanie, zber, zhromažďovanie a zhodnocovanie odpadu z elektrických kategórie 5 – svietidlá a svetelné zdroje Združenia účinne spolupracuje s príslušnými orgánmi pri vývoji legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, spolupracuje pri uzatváraní dohôd so špecializovanými firmami